Міжнародний ідентифікатор мобільного абонента (IMSI) є комбінацією з 14-15 цифр, що ідентифікує мобільного абонента за його SIM-картою. Він складається з декількох частин, включаючи код країни, код мережі та окремий рядок цифр, що позначають кожну конкретну картку мережі мобільного зв’язку.

Цей унікальний номер зберігається на самій SIM-картці і не переноситься/змінюється, якщо номер мобільного телефону (MSISDN) перенесений на іншу SIM-картку. Це дозволяє компаніям перевіряти IMSI абонента, борючись із шахрайством із перевипуском SIM-карток.